top of page

צוות 5

מערכות אבטחה משולבות

שרותי אבטחה מתקדמים לגופים הגדולים בישראל

קרונית אבטחה נשר 5 - מוצבת בשטח, להגנה אזורית של מתקן

העתיד של טכנולוגיות האבטחה

מחלקת המו״פ של החברה פיתחה את המערכת ׳נשר 5׳ – מערכת הגנה אקטיבית אוטונומית שמופעלת על ידי ׳צוות 5׳, עבור הגנה על גבולות ואבטחה של מקומות מבודדים שדורשים אבטחה 7\24.
מערכת ההגנה האקטיבית של נשר 5 משלבת טכנולוגיות מגוונות שמספקות תמונת מצב ומידע קריטי על הנעשה בשטח בזמן אמת בכל שעה ובכל מזג אוויר, תוך שהיא פועלת בעצמאות מלאה, ואינה מצריכה חיבור לחשמל חיצוני או לקווי תקשורת.
הצבת המערכת נשר 5 מהירה ופשוטה, והזרמת הנתונים למוקד מתבצעת באופן מיידי.
אנשי המוקד של החברה רואים בזמן אמת כל נקודה בשטח, ומכשירי האזנה ואיכון מתקדמים מאפשרים למוקד לזהות וליירט כל פעילות, גם בטווחים גדולים וגם מעבר לגבולות.

חליפות מיגון משולבות

צוות 5 מעניקה שירותי ייעוץ תכנון ואבטחה למוסדות וגופים שונים גם עבור אובייקטים בשטחים עירוניים וגם בשטחים פתוחים תוך שילוב אמצעים טכנולוגים מתקדמים.

קרונית אבטחה - נשר 5 - מוצבת בשטח להגנה אזורית

קרונית אבטחה - נשר 5 - מוצבת בשטח להגנה אזורית

bottom of page