top of page

מערכות אבטחה משולבות

הביטחון שלך בידיים טובות

מסורת של מצוינות

באבטחה כבר מ-2006

מענה לפרויקטים

בהיקפים לאומיים

חזית הטכנולוגיה

באבטחה בשטח

מתן שרותים

בפריסה ארצית

אתר הצבה של קרונית אבטחה

חברה עם היסטוריה

צוות 5 הוקמה בשנת 2006, וכיום החברה מונה למעלה מ-1,200 עובדים בפריסה ארצית מהגולן בצפון ועד הנגב. 
החברה מונה שתי חטיבות עיקריות: חטיבת האבטחה הפיזית והייעוץ הביטחוני – החטיבה הקלאסית, וחטיבת האבטחה הטכנולוגית שניצבת בחוד החנית של פיתוח טכנולוגיות אבטחה מתקדמות.
צוות 5 מספקת שירותי אבטחה מתקדמים לגופים הגדולים בישראל בהם משרד הביטחון, חברת החשמל, מקורות, רשות העתיקות, רשויות מקומיות חברות ממשלתיות וחברות פרטיות.
שרותי האבטחה כוללים שירותי אבטחה, שירותי מוקד וסיור, מיגון אלקטרוני טכנולוגי מתקדם, התקנת מערכות מיגון, מצלמות, מערכות אזעקה, מכמי"ם, ייעוץ בטחוני ומבצעים מיוחדים.

הצוות של צוות 5

צוות
bottom of page