top of page
עמדת המוקד בצוות 5

המוקד

בלב חברת האבטחה עומד המוקד המאויש, ששולט על כל המערכות 24/7 על ידי צוות מסור ומיומן של החברה.
המוקד המבצעי של צוות 5 עומד בכל התקנים והדרישות המחמירות של משטרת ישראל, ומאושר כמוקד רמה א' גם על די המשטרה וגם על ידי מכון התקנים הישראלי תוך עמידה בתקנים הנלווים של כיבוי אש וברישיונות הרשות המקומית.
למוקד צוות 5 מערכות חדשניות ומתקדמות לשליטה ובקרה, שמאפשרות עבודה בפריסה ארצית.
התקשורת והנתונים המתקבלים במוקד מתבצעים בשיטות המאובטחות ביותר להעברת נתונים ולשמירה על קשר מול כל הגורמים הרלוונטיים.
האמצעים הטכנולוגיים המתקדמים שמשלבים מערכות התרעה והתערבות של מוקדנים שיכולים לקבל החלטות בזמן אמת בכל אירוע, נותנים מענה מקצועי ברמה הגבוהה ביותר, ומאפשרים לצוות 5 להגיע לכל אירוע ולטפל בו בצורה מיטבית.

bottom of page